Novinky

Ochrana trakčních FKZ před rezonančními ději 

ELEKTROTECHNIKA, a.s. vyvinula na základě požadavku vyplývajícího ze společenské potřeby ve spolupráci se Správou elektrotechniky a energetiky Oblastního ředitelství Brno SŽ s.o. (dříve SŽDC s.o.) unikátní zařízení zajišťující spolehlivou ochranu filtračně kompenzačních zařízení (FKZ) trakčních napájecích stanic 25 kVAC (TNS) před fatálními následky rezonančních dějů způsobovaných provozem některých moderních electrických hnacích vozidel (EHV) vybavených aktivním vstupním měničem (AFE).

Princip funkce zařízení vychází z poznání, že rezonanční stavy vyvolávané AFE moderních EHV (především TRAXX F140 MS výrobce Bombardier Transportation – řada 386) lze navzdory velkému výkonu pohonu hnacího vozidla utlumit relativně malým zhoršením jakosti obvodů harmonických filtrů.

Název projektu: Ochrana trakčních FKZ před rezonančními ději

Místo dodávky: Svitavy, Česká republika

Účel použití: Zařízení zajišťující spolehlivou ochranu filtračně kompenzačních zařízení (FKZ) trakčních napájecích stanic 25kVAC (TNS) před fatálními následky rezonančních dějů způsobovaných provozem některých moderních electrických hnacích vozidel (EHV) vybavených aktivním vstupním měničem (AFE).

Základní technické parametry:

Základní tecnické parametry ke stažení v propagačním letáku zde

Mobilní vysokonapěťový AC/DC zkušební zdroj

ELEKTROTECHNIKA, a.s. vyvinula na základě požadavků společnosti s významným postavením na domácím trhu v oblasti výroby, modernizací a oprav kolejových vozidel mobilní regulovaný vysokonapěťový AC/DC zkušební zdroj určený především ke zkouškám zvýšeným přiloženým napětím (napěťové zkoušky) elektroinstalace osobních železničních vozů a dalších trakčních vozidel. Kromě napěťových zkoušek je zdroj určen také k ověřování funkce voličů napětí. Zdroj je vybaven obvodem, který omezuje záběrový proudový impulz při připojení k síti.

Název projektu: Mobilní vysokonapěťový AC/DC zkušební zdroj ETS-02

Místo dodávky: Pars nova a.s Šumperk

Základní technické parametry:

Základní tecnické parametry ke stažení v propagačním letáku zde