Novinky

Filtračně kompenzační zařízení  FKZ 33kV 32 MVAr  pro BMZ

 • První referenční projekt v běloruském teritoriu
 • První dodávka VN kompenzace tohoto typu naší společností
 • Vysokonapěťový blok vyvinutý pro tuto zakázku byl exponátem prezentován  na veletrhu AMPER

Základní technické parametry:

 • Zařízení FKZ 33kV 32MVAr, instalace pro pánvovou pec
 • Technologie pro přímé připojení na VN sítě bez použití transformátoru
 • Výstupní napětí 33kV, výkon 32MVAr

Výhody technologie:

 • zlepšení kvality elektrické energie
 • snížení průměrné doby tavení až o 15%
 • snížení nákladu pro aktivní spotřebu elektřiny
 • zlepšení kvality produktu vzhledem k stabilitě a kvalitativních parametrů v síti
 • minimalizace zastavěného prostoru
 • minimalizace pořizovacích a provozních nákladů
 • efektivní řešení přímého vzduchového chlazení s tepelnými trubicemi
 • řešení bez výměníku a vodního hospodářství

Místo dodání – Běloruský metalurgický závod BMZ, Bělorusko

 • Historie závodu od roku 1984
 • Nejvýznamnější metalurgický podnik nejen v Bělorusku ale i na světě
 • Předmětem výrobní činnosti je tavení oceli, válcování, výroba ocelových lan a drátu, válcování trubek