Reference podle komodit

Regulované pohony

 • Škoda Transportation, a.s., Plzeň, Česká republika (2021)   dodávka stejnosměrného regulovaného zdroje, napětí 1,5MVA; 250 - 4000VDC
 • Škoda Transportation, a.s., Plzeň, Česká republika (2021) dodávka 4kvadrantového jednofázového střídače o parametrech 2,5MVA; 15kV 16,7Hz; 25kV 50Hz
 • VEM Transresch, Amur, Russia (2020) dodávka kompl. LCI pro synchronní motor 25 MW, 10 kV
 • VEM Transresch, Amur, Russia (2019) dodávka kompl. LCI pro synchronní motor 25 MW, 10 kV
 • Arcelor Mittal, Ostrava, Česká republika (2018 - 2019) – modernizace pohonů 3MW
 • Tašlykská GAES, Ukrajina (2017 - 2018) – dodávka soft startéru 25 MW pro synchronní generátorový motor 249 MW
 • VEM Transresch, Amur, Rusko (2017 - 2018) – dodávka soft startéru 15 MW pro synchronní motor 25 MV
 • UGMK, Ukrajina (2017) – dodávka regulovaného zdroje stejnosměrného proudu 44 kA, 250 V
 • Petrotel LUKOIL, Rumunsko (2014 - 2015) – dodávka dmychadla s motorem včetně pohonu s výkonem 5 MW
 • VEM Transresch, Německo (2014 - 2015) – dodávka 7 kusů střídavých pohonů s kapalinovým chlazením ve výkonech v rozmezí (750 kW – 6 MW)
 • EuroChemUsolijskij Potash, Rusko (2013 - 2015) –  dodávka střídavých pohonů pro těžní stroje o výkonu (1,8 MW, 2 x 5,8 MW)
 • OKD, a.s. Doly, ČR (2000 - 2015) – dodávka desítek pohonů do výkonu 7 MW

Filtračně-kompenzační zařízení

 • SAFE PROTECTION, Rumunsko (2018) – dodávka FKZ pro kompenzaci jalového výkonu během provozu obloukové pece s parametry 11MVar / 10kV a 1,2 MVar / 6kV
 • Železárna Podbrezová, a.s., Slovensko (2018) – rekonstrukce dekompenzačního prvku v konternerové verzi
 • Norilsk Nickel, Rusko (2017 - 2018) - dodávka 4 kompletů FKZ 6kV / 3,6 MVar
 • SŽDC / OHL a.s., ČR (2000 - 2015) – dodávka 50 kompletů trakční dynamické FKZ 27,5kV / 6MVAr
 • BMZ, Bělorusko (2012 - 2014) – dodávka 2 ks spínané FKZ 10 kV / 5,7 MVAr v kontejnerovém provedení a dodávka dynamické FKZ 33 kV / 32 MVAr
 • Dalkia IndustryDarkov, ČR (2014) – modernizace dynamické FKZ 22 kV/32 MVAr včetně úpravy rozvodny 22 kV a velínu
 • Volgocemmaš, Rusko (2013) – dodávka dynamické FKZ 35 kV / 70 MVAr
 • Poldi Hutte, ČR (2012) – dodávka dynamické FKZ 22 kV / 16 MVAr
 • Evrochem - Volgakalij, Rusko (2010 - 2012) – dodávka 2 ks dynamické FKZ 10,5 kV / 10 MVAr
 • ČKD ELEKTROTECHNIKA, ČR (2012) – aktivní IGCT filtr 6 kV / 3 MVAr

Měnírny pro městskou a železniční dopravu

Měnírny pro MHD

 • APTA Alexandrie, Egypt (2020) – rekonstrukce tramvajové měnírny (včetně rozvaděče 10,5kV, transformátorů, usměrňovačů, rozvaděčů 600V DC, rozvaděců vlastní spotřeby 380/220V AC a 24V DC), šéf-montáž a uvedení do provozu celé technologie měnírny.
 • Skanska Norge, Norsko (2019)  dodávka trolejbusové měnírny v betonovém kontejnerovém provedení
 • Power Service Int. s.r.o., Slovensko (2015)  dodávka tramvajové měnírny MR MHD Bosákova
 • APTA Alexandrie, Egypt (2014) – rekonstrukce tramvajové měnírny
 • DP Praha – Sécheron, ČR (2011 - 2013) – dodávka usměrňovačů pro pražské metro
 • DP VEOLIA Teplice, ČR (2012) – dodávka trolejbusové měnírny MR3 Pražská
 • DP Praha - MR Hostivař, ČR (2010) – dodávka tramvajové měnírny

Měnírny pro železnice

 • Pars nova a.s., ČR (2016) – dodávka proudového zdroje pro zkoušky vypínačů
 • ČD, ČR (2000 - 2015) – dodávka 60 pc mobilních usměrňovačů, 30 pc v rámovém provedení
 • ČD,VIAMONT, ČR (2014) – dodávka převozní kontejnerové TMR
 • ČD, ČR (2000 - 2015) – dodávka 30 ks trakčních usměrňovačů v různém provedení
 • ČMŽO Přerov, ČR (2012) – dodávka napěťového zdroje pro zkušebnu lokomotiv
 • Pars nova, a.s., ČR (2011) – dodávka měnírny pro napájení troleje a zkušebních stanovišť

VVN zdroje pro elektrostatické odlučovače

 • Autel, a.s., ČR (2015 - 2016) –  dodávka 16 ks ZEOB 111 kV – 800 mA, 8 ks ZEOB 150 kV – 600 mA
 • Zarmen Sp. z o.o., Polsko (2015)  dodávka ZEOB 92 kV – 500/800 mA
 • Mondi Bags Štětí, a.s., ČR (2014) – VVN díl 92 kV – 1250 mA
 • Metinvest Trametal SpA, Ukrajina (2014) – VVN díly 150 kV – 1250 mA
 • ZVVZ, ČR (2014) – dodávka ZEOB 111 kV – 500 mA
 • Teplárna České Budějovice, ČR (2013) – dodávka ZEOB 150 kV – 500 mA
 • Katavský cement, Rusko (2013) – dodávka ZEOB 111 kV – 1800 mA
 • Plzeňská Energetika A.s., ČR (2012) – dodávka ZEOB 92 kV – 500 mA
 • Aluminij Kazachstana, Pavlodar, Kazachstán (2010) – dodávka ZEOB 92 kV – 1250 mA

Speciální aplikace a testovací zařízení

 • Škoda Transportation, a.s., Plzeň, Česká republika (2021) – dodávka VN zdrojů pro napěťové zkoušky trakční výzbroje 10,5kV; 15kV
 • Škoda Transportation, a.s., Plzeň, Česká republika (2021) – dodávka jednofázového neřízeného VN zdroje 2MVA o výstupním napětí 19kV; 25kV; 27,5kV 50Hz
 • Škoda Transportation, a.s., Plzeň, Česká republika (2021) – dodávka jednofázového neřízeného zdroje 100kVA o výstupním napětí 1kV; 1,5kV; 3kV 50Hz
 • Pars nova, a.s., Česká republika (2020) dodávka zkušebního AC zdroje 15kV
 • Moskva,  Kurčatovský institut, Rusko (2020) dodávka proudového zdroje 20kA, 40kA, 40kA
 • Pars nova, a.s., Česká republika (2018) –  dodávka regulovaného AC/DC zroje 50kVA
 • Pars nova, a.s., Česká republika (2016) dodávka regulovaného proudového zdroje 5 kA pro zkoušení rychlovypínačů
 • Nižněkamsk, Rusko (2012 - 2015) –  dodávka 5ks softstartéru AM 2,8 MW
 • S.C. Petrotel-Lukoil S.A., Rusko (2013 - 2014) – dodávka 3ks buzení SM 2,8 MW
 • MANGLA vodní elektrárna, Pákistán (2013) – modernizace regulátoru buzení
 • Nevinnomysskij Azot OAO, Rusko (2011 - 2013) – dodávka buzení SM 1,5 MW a 4,8 MW
 • VUT Brno, ČR (2013) – dodávka budicí soupravy pro zkratový generátor 16 MW
 • Lysychansk Linik III, Ukrajina (2011) – dodávka střídavého měniče 4,2 kW
 • Magnitogorský metalurgický kombinát, Rusko (2010) – dodávka buzení SM12 MW
 • Bokaro Steel City, Indie (2008) – dodávka kompletů buzení SM 5 MW