Reference podle komodit

Regulované pohony

 • Tašlykská GAES, Ukrajina (2017- 2018) – soft startér 25 MW pro synchronní generátorový motor 249 MW
 • VEM Transresch, Amur, Rusko (2017-2018) - soft startér 15 MW pro synchronní motor 25 MV
 • UGMK, Ukrajina (2017) – regulovaný zdroj stejnosměrného proudu 44 kA, 250 V
 • Petrotel LUKOIL, Rumunsko (2014 - 2015) – dodávka dmychadla s motorem včetně pohonu s výkonem 5 MW
 • VEM Transresch, Německo (2014 - 2015) – dodávka 7 kusů střídavých pohonů s kapalinovým chlazením ve výkonech v rozmezí (750 kW – 6 MW)
 • EuroChemUsolijskij Potash, Rusko (2013 - 2015) – střídavé pohony pro těžní stroje o výkonu (1,8 MW, 2 x 5,8 MW)
 • OKD, a.s. Doly, ČR (2000 - 2015) – dodávka desítek pohonů do výkonu 7 MW

Filtračně-kompenzační zařízení

 • SŽDC / OHL a.s., ČR (2000 - 2015) – dodávka 50 kompletů trakční dynamické FKZ 27,5 kV/6 MVAr
 • BMZ, Bělorusko (2012 - 2014) – 2 ks spínané FKZ 10 kV / 5,7 MVAr v kontejnerovém provedení a dodávka dynamické FKZ 33 kV / 32 MVAr
 • Dalkia IndustryDarkov, ČR (2014) – modernizace dynamické FKZ 22 kV/32 MVAr včetně úpravy rozvodny 22 kV a velínu
 • Volgocemmaš, Rusko (2013) – dodávka dynamické FKZ 35 kV / 70 MVAr
 • Poldi Hutte, ČR (2012) – dodávka dynamické FKZ 22 kV / 16 MVAr
 • Evrochem - Volgakalij, Rusko (2010 - 2012) – dodávka 2 ks dynamické FKZ 10,5 kV / 10 MVAr
 • ČKD ELEKTROTECHNIKA, ČR (2012) – aktivní IGCT filtr 6 kV / 3 MVAr

Měnírny pro městskou a železniční dopravu

Měnírny pro MHD

 • Skanska Norge, Norsko (2019) - trolejbusová měnírna v betonovém kontejnerovém provedení
 • Power Service Int. s.r.o., Slovensko (2015) - tramvajová měnírna MR MHD Bosákova
 • APTA Alexandrie, Egypt (2014) – rekonstrukce tramvajové měnírny
 • DP Praha – Sécheron, ČR (2011 - 2013) – usměrňovače pro pražské metro
 • DP VEOLIA Teplice, ČR (2012) – trolejbusová měnírna MR3 Pražská
 • DP Praha - MR Hostivař, ČR (2010) – tramvajová měnírna

Měnírny pro železnice

 • Pars nova a.s., ČR (2016) – proudový zdroj pro zkoušky vypínačů
 • ČD, ČR (2000 - 2015) – 60 pc mobilních usměrňovačů, 30 pc v rámovém provedení
 • ČD,VIAMONT, ČR (2014) – převozní kontejnerová TMR
 • ČD, ČR (2000 - 2015) – 30 trakčních usměrňovačů v různém provedení
 • ČMŽO Přerov, ČR (2012) – napěťové zdroje pro zkušebnu lokomotiv
 • Pars nova, a.s., ČR (2011) – měnírna pro napájení troleje a zkušebních stanovišť

VVN zdroje pro elektrostatické odlučovače

 • Autel, a.s., ČR (2015 - 2016) – 16 ks ZEOB 111 kV – 800 mA, 8 ks ZEOB 150 kV – 600 mA
 • Zarmen Sp. z o.o., Polsko (2015) ZEOB 92 kV – 500/800 mA
 • Mondi Bags Štětí, a.s., ČR (2014) – VVN díl 92 kV – 1250 mA
 • Metinvest Trametal SpA, Ukrajina (2014) – VVN díly 150 kV – 1250 mA
 • ZVVZ, ČR (2014) – ZEOB 111 kV – 500 mA
 • Teplárna České Budějovice, ČR (2013) – ZEOB 150 kV – 500 mA
 • Katavský cement, Rusko (2013) – ZEOB 111 kV – 1800 mA
 • Plzeňská Energetika A.s., ČR (2012) – ZEOB 92 kV – 500 mA
 • Aluminij Kazachstana, Pavlodar, Kazachstán (2010) – ZEOB 92 kV – 1250 mA

Speciální aplikace

 • Nižněkamsk, Rusko (2012 - 2015) – 5x softstartér AM 2,8 MW
 • S.C. Petrotel-Lukoil S.A., Rusko (2013 - 2014) – 3x buzení SM 2,8 MW
 • MANGLA vodní elektrárna, Pákistán (2013) – modernizace regulátoru buzení
 • Nevinnomysskij Azot OAO, Rusko (2011 - 2013) – buzení SM 1,5 MW a 4,8 MW
 • VUT Brno, ČR (2013) – budicí souprava pro zkratový generátor 16 MW
 • Lysychansk Linik III, Ukrajina (2011) – střídavý měnič 4,2 kW
 • Magnitogorský metalurgický kombinát, Rusko (2010) – buzení SM12 MW
 • Bokaro Steel City, Indie (2008) – komplety buzení SM 5 MW