Filtračně-kompenzační zařízení

Do výrobního programu společnosti patří také filtračně-kompenzační zařízení (FKZ). Tato zařízení kompenzují všechny zpětné negativní vlivy spotřebičů na napájecí síť  - katalog ke stažení

Mimo tyto negativní vlivy patří zejména:

 • odběr jalové energie 
 • deformace napěťové křivky vlivem vyšších harmonických složek proudu 
 • pokles a kolísání napětí 
 • nesymetrie zátěže

Oblasti využití

 • těžební průmysl
 • zpracovatelský průmysl
 • železniční doprava
 • železárny
  • asynchronní motory
  • transformátory
  • obloukové a indukční pece
  • elektrické motory pohánějící čerpadla, ventilátory a kompresory

Členění filtračně-kompenzačních zařízení

 • statické, dynamické SVC
 • jednofázové nebo třífázové provedení
 • kompenzované výkony v rozsahu 2 ÷ 250 MVAr

3fázový měnič SVC 6.3/10kV

Blok (jedna fáze) 3fázové SVC 22/27.5/33/35kV

Blok (jedna fáze) 3fázové SVC 22/27.5/33/35kV/110 MVAr

Základní schéma

Na obrázku  je znázorněné standardní zapojení filtračně-kompenzačního zařízení. Filtry, tvořené sériovou kombinací kondenzátoru a filtrační tlumivky, slouží jako sériové rezonanční obvody pro "odsávání" nežádoucích vyšších harmonických kmitočtů, t.j. 5., 7., 11., 13. atd. a současně dodávají do sítě konstantní kapacitní proud. Tento kapacitní proud je kompenzován při nezatížené síti dekompenzačním členem (kompenzátorem).