Výrobní program

Společnost ELEKTROTECHNIKA, a.s. má dlouholetou tradici ve vývoji a výrobě elektrotechnického zařízení, zejména polovodičových aplikací, se zaměřením na dodávky zboží a služeb řešené cestou individuálních projektů. Nabízíme technicky optimální řešení zohledňující minimalizaci celkových nákladů v případě investiční akce, zejména u rekonstrukcí nebo modernizací stávajících zařízení.

Výrobní program zahrnuje:

 • filtračně-kompenzační zařízení
 • regulované elektropohony
 • systémy řízení
 • měnírny pro MHD a železniční dopravu
 • VVN zdroje pro elektrostatické odlučovače
 • komplexní dodávky technologických uzlů
 • speciální aplikace výkonové elektrotechniky
 • služby servisu a zkušebny

Nabízíme řešení pro segmenty:

Těžební a metalurgický průmysl

 • Regulované pohony pro válcovny a těžní stroje
 • Pohony pro čerpadla, ventilátory a kompresory
 • Řízení procesů ohřevu a tavení kovů

Plyn, ropa a chemie

 • Regulace kompresorů, ventilátorů a čerpadel
 • Regulace speciálních zdrojů pro elektrolýzní procesy
 • Rekonstrukce a modernizace kompresorových stanic
 • Rekonstrukce různých provozů chemických závodů

Infrastruktura a zpracovatelský průmysl

 • Měnírny pro trakci s variabilním řešením pro tramvajové a trolejbusové sítě
 • Měnírny pro metro a železnici
 • Technologie pro filtraci a kompenzaci negativních jevů v trakčních sítích

Našim partnerům a odběratelům poskytujeme komplexní řešení zaměřené na dodávky nižších technologických uzlů ve všech oblastech naší činnosti:

 • poradenství při investičním záměru
 • zpracování studie
 • analýza - projektové dokumentace
 • výroba a instalace včetně inženýringu
 • péče o dodaný technologický celek
 • participace na průběžných rekonstrukcích, úpravách a modernizaci.