Speciální aplikace výkonové elektrotechniky

Speciální aplikace výkonové elektrotechniky

Jsme schopni dodávat (kromě zařízení určených pro standardní odvětí průmyslu) i unikátní zařízení splňující specifické požadavky zákazníků v různých oborech:

 • identifikace konkrétního problému
 • zpracování primárního výzkumu
 • vypracování studie
 • návrh řešení
 • ověření funkcionality navrhovaných řešení na vlastní zkušebně
 • uvádění aplikace do trvalého provozu
 • poskytnutí široké řady technických služeb

Speciální aplikace výkonové elektroniky

 • speciální aplikace pro napájení stabilizačních vinutí zařízení TOKAMAK pro jadernou fúzi
 • unikátní měniče zhotovené dle konkrétního specifického zadání
 • rekonstrukce stávajících elektrotechnických zařízení
 • systémy řízení pro kogenerační jednotky
 • speciální zdroje pro elektrochemické procesy
 • speciální aplikace pro optimalizace energetických sítí
 • zařízení pro napájení technologických zařízení na drahách