VVN zdroje pro odlučovače

VVN zdroje pro elektrostatické odlučovače

Elektrostatické odlučovače jsou využívány v řadě průmyslových procesů k dosažení nízké hodnoty úletu tuhých znečišťujících látek. Tato technologie eliminuje negativní vlivy na životní prostředí, hlavně z hlediska snížení škodlivých emisí v atmosféře.

Hlavní princip elektrostatického odlučování spočívá ve využití přitažlivých sil mezi elektricky nabitými částicemi prachu a opačně nabitou srážecí (sběrací) elektrodou. Tyto odlučovače dosahují v provozu nejvyšší účinnosti (minimálně 98% zachyceného exhalátu). Jejich provozní stabilitu zajišťuje kvalitní vvn zdroj, umisťovaný v blízkosti odlučovací komory, a prvotřídní řídící technologie v prostorách obsluhy. V rámci našeho řešení dodáváme kompletní technologie elektrostatického odlučovače, a to včetně skříní pro napájení technologie, řízení technologií (oklepů, ohřevů, dopravníků) a nadřazeného systému pro dispečink.

Technologie elektrostatického odlučování se používá v různých segmentech, například v elektrárnách pro odlučování popílku vznikajícího při spalování uhlí, spalovnách komunálních a průmyslových odpadů, v cementárnách pro odprášení rotačních pecí při výrobě cementu a vápna a v hutích pro odstranění prachu a spalin.

 Parametry a označení zdrojů ZEOB  - katalog ke stažení
 Vstupní napájecí napětí                          220V + 500V / 50 + 60HZ
 Max. výstupní napěti naprázdno Udo  92kV, 111kV nebo 150kV
 Střední výstupní ss proud ldn 150mA, 200mA, 500mA, 800mA, 1250mA, 1800mA, 2000mA

 
Ke standardní výbavě patří zákryty výstupních izolátorů vvn dílů v provedení pro přímé připojení na nosník elektroodlučovače nebo pro připojení vvn kabelu. Zákryty jsou standardně vybaveny ručním uzemňovačem s koncovými spínači poloh.

Doplňkové příslušenství:

  • indikátor tlaku v nádobě vvn dílu
  • skříň řízení jednosekcového zdroje s ovládáním a napájením obvodů technologické výbavy elektroodlučovače (motory oklepávaču, dopravníků, servopohonu klapek EO, vyhřívání izolátorů, výsypek s regulací teploty, osvětlení EO)